• errufai.com
  • errufai.com
  • errufai.com
  • errufai.com

KUTSAL TOPRAKLAR

NAMAZ VAKİTLERİ

HANGİ TAKVİMİ KULLANIYORSUNUZ ?
 
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBügün235
mod_vvisit_counterDün318
mod_vvisit_counterBu Hafta235
mod_vvisit_counterBu Ay3816
mod_vvisit_counterTüm Günler2406831
EHLİBEYT VE MEHDİ

EHLİBEYT VE MEHDİ RESUL

İslam Alimlerinin Hz. Mehdi İle İlgili Görüşleri:

İslam alimlerinin %5 Mehdinin gelip geçtiğimi bu zatın Emevi halifesi Ömer Bin Abdulaziz olduğunu belirtmektedir.

İslam alimlerinin %15 mehdinin gelmeyeceğini hadislerin sahih olmadığını görüşünü paylaşırlar Bunların başında felsefeci İbni Haldun bulunur. Hadislerin genelde  şia kaynaklı oldugunu söylemektedir.

İslam alimlerinin %80 mehdinin geleceğini savunur bunlar mezhep imamları İmam Azam Ebu Hanife İmam Şafii,İmam Maliki,İbam Ahmet Bin Hanbel bunların başında gelir.

1-Gelişi:

- “Dünyanın sonuna bir gün kalsa dahi, Allah zulüm ve kötülükle dolmuş olan yeryüzünü adaletle doldurması için, bizden (veya benim Ehl-i Beyt’imden) bir kişiyi gönderecektir.

Selman; “Ey Allah’ın Resulü! Hangi oğlundan olacak?” diye sorduğunda, eliyle Hüseyin’in omzuna vurarak: “Bu oğlumdan.” Buyurdu.[1] Bazı hadislerde ise Hz Hasan geçmektedir.

“Mehdi benim soyumdandır ve Fatıma’nın evladındandır “[2]

-“ Mehdi bizden ehlibeyt dendir.Allah onu bir gecede ıslah (olgunlaştırır) eder.[3]

-“Mehdi benim evladım dan bir adamdır. Rengi Arabi cismi israili cismidir.Sağ yanağında yıldız gibi parlayan bir ben bulunur. Evvelce zulümle dolu olan yeryüzünü adaletle dolduracaktır.Onun hilafeti döneminde yer ve gök ehli havadaki kuşlar bile ondan razı olacaklardır.”[4]

-“ Mehdi bendendir. Kamer burunlu ve açık alınlıdır. Zulümle dolu olan dünyayı adaletle dolduracak ve yedi yıl malik olacaktır.”[5]

2-Çıkış Alametleri;

-“Mehdi çıkmadan önce Ramazan içinde iki kez ay tutulması olacaktır.” [6]

-“ Mehdi çıkmadan önce Ramazan içinde güneş iki defa tutulacaktır.”[7]

-“Horasandan siyah bayraklılar çıkar ve İlya’ya (Kudüs e) bayraklarını dikene kadar onları kimse durduramaz.” [8]

-“Doğudan siyah bayraklılar çıkar onların yürekleri demir gibidir. Kim onları işitirse kar üzerinde sürünerek de olsa gitsin ve onlara beyat etsin.” [9]

-“ Yakında size Horasan tarafından siyah bayraklılar çıktığını gördüğünüzde kar üzerinde sürünerek de olsa onlara katılın. Çünkü içlerinde Allahın halifesi Mehdi vardır.” [10]

3-Şuayp Bin Salih Temimi:( Mehdiden Önce Gelecek Zat)

-“Mehdinin evvelinde Şuayp bin Salih olacaktır.”[11]

-“Süfyani ordusunu Horasan ve Fars toprağından doğunun bütün insanlarına karşı gönderir.Doğu halkı ile defalarca savaşır. Bu savaşlar devam ederken doğunun en uç noktasında Beni Haşimden birisine beyat edilir.Beni Haşimden olan bu genç Horasan ehli ile beraber çıkar ve başlarında Şuayp Bin Salih Temimi olur. Bu genç sarışın olup hafif sakallıdır.Beş bin kişilik ordusu vardır. Bu ikisi birleşir Şuayp Bin Salih Temimi komutan olur. Bunların karşısına dağlar çıksa ezilir. Süfyani ordusu ile savaşırlar. Ancak süfyani galip gelir. Haşimi genç kaçar. Şuayp Bin Salih de saklanarak Kudüse gelir. H.z. Mehdi Şam’a ulaştığında onun için Kudüs’te bir ev hazırlar.”[12]

-“Yaşı küçük sakalı hafif ve sarışın bir genç çıkar.Mehdinin bayrağını taşır.Karşısına dağlar bile çıksa onları ezerek Kudüs’e ulaşır. “[13]

-“Sol avucunda ben bulunan Haşimi bir gencin içinde bulunduğu siyah bayraklı bir ordu çıkar. Onların önünde Şuayp Bin Salih Temimi adında bir şahıs bulunur. Bu ordu Süfyani ile savaşır ve onun ordusunu hezimete uğratır.” [14]

-“Beni Abbas’a ait siyah bayraklar çıkar.Sonra Horasandan yine siyah bayraklı bir başka ordu çıkar. Onların sarıkları siyah elbiseleri beyaz olur ve başlarında Şuayp Bin Salih Temimi bulunur. Süfyaninin ordusunu yenerek Beytül Makdiste (Kudüs) Mehdinin saltanatını hazırlar. Şam’dan üç yüz kişide ona yardım eder. Bu ordunun çıkışı ile Mehdiye saltanatın teslimi arasında 72 ay(6 yıl) vardır. “ [15]

**(Hadiste sarıklıları siyah olarak bahsedilmektedir. Bilindiği gibi Rufailer siyah sarık sarmaktadır. Acaba Rufai’ler Hz Mehdinin askerimi olacaklar.”

4-Hz Mehdi’nin geliş tarihi

-İslam ümmeti Peygamber Efendimiz(s.a.v)in vefatından hemen sonra özellikle emevi döneminden bu güne hep bir mehdi(Bir kurtarıcı) beklemiştir.ama Cenabu Allah Kurani Kerimde "Melekler ve Ruh (Cebrail), oraya, miktarı (dünya senesi ile) elli bin yıl olan bir günde yükselip çıkar. Mearic-4 “Buyurmaktadır. Hz İsa Alah katında birgün çıkış ve bir gün iniş olmak üzere iki gün kalacağına göre dünyada 100.000 yıl geçmiş olacaktır o zaman buna Hz isanın gökyüzüne çıkış yaşını eklersek 100.000+33=100.033 yıl eder Kuran-i kerimdeki zamanlar genelde ay takvimine göre olduğundan miladi 97.254 yıl olarak hesaplanmaktadır yani Hz İsa 972 asır sonra dünyaya gelecektir.

-Hz Mehdi’de Hz İsa dan önce geleceğine göre demk ki bu tarihten önce dünyaya gelecektir.

Diğer bir görüş hadis  alimi Celalettin Suyutinin “Ümmetin ömrü 1000 fazla olacak ancak 1500 e varmayacaktır”. sözü ise kendi görüşüdür bu zata yaşadığı dönemde sorralar, sen bunca hadisleri inceledin sence ümmetin ömrü ne kadar olacaktır? diye oda  "1000 den fazla olacak ama 1500 gececeğini pek  sanmıyorum" diyerek kendi görüşünü söylemiştir. Yani hadis değildir bir görüştür.

Büyük müceddid İmam-ı Rabbani Hz.Mehdinin zuhuru (Hicri takvime göre) yüzyılın başında(ilk çeyreğinde) olacaktır buyurmuştur Şu andada hicri ilk çeyreği çoktan geçtiğimize göre bu yüzyıl mehdi beklemek bu zatın beyanına göre mümkün olmamaktadır. Bizim ömrümüz gayet sınırlı olduğuna göre;

Bize düşen ise Mehdi beklemeden üzerimize düşen tebliğ ve cihadı yapmaktır. Buda haksızlıklarla mücadele etmektir.Hadisi Şerifde "Müslüman Haksızlığa mücadeleye önce eliyle yetmese diliyle yetmezse kalbinizle buğz edin buyruluyor)ki sonuncusuda imanın en zayıfıdır!!!


Faydalanılan Kaynaklar:Geleceğin tarihi Orhan Baytan,Kuranda gizlenen Tarihler Serkan Tekin.

[1] Müsned-i Ahmed bin Hanbel, c.1, s.99, hadis: 734; Sünen-i Ebî Davud, hadis: 3734; İtikad-ı Beyhakî, s.105

[2] Davut,hakim,İbni Asakir,Naim Bin Hammad

[3] Naim Bin Hammad,Ahmet Bin Hanbel,İbni Mace

[4] Ebu Naim,Rayvani

[5] Naim Bin Hammad, Ahmed Bin Hanbel,Müslim,Ebu yola,Ebu Davut

[6] Naim Bin Hammad

[7] İmam sürayki

[8] Ahmed Bin Hanbel, Naim Bin Hammad,Tirmizi

[9] Ebu Naim

[10] Naim Bin Hammad, Ahmed Bin Hanbel,Hakim,Ebu Naim,Deylemi

[11] Naim Bin Hammad

[12] Naim Bin Hammad

[13] Naim Bin Hammad

[14] Naim Bin Hammad

[15] Naim Bin Hammad

 


www.errufai.web.tv

 

Bir Ayet

Sure: Rahman (55)
Ayet :15
   وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ
55.halbuki görünmez varlıkları garip bir ateş alevinden yaratmıştır.