• errufai.com
  • errufai.com
  • errufai.com
  • errufai.com

KUTSAL TOPRAKLAR

NAMAZ VAKİTLERİ

HANGİ TAKVİMİ KULLANIYORSUNUZ ?
 
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBügün203
mod_vvisit_counterDün273
mod_vvisit_counterBu Hafta1387
mod_vvisit_counterBu Ay4968
mod_vvisit_counterTüm Günler2407983
RUFAİ DERSİ-ZİKRİ VE DUASI
Written by   
DATE_FORMAT_LC2


Rufai Virdi(Dersi),Rufai Zikir ve Rufai Duası

RUFAİ VİRDİ (DERSİ)

Günün belirli bir vaktinde abdestli olarak tercihen sabah seher vaktinde kıbleye yönelip;

3 İhlas 1 Felak 1 Nas 1 Fatiha okuyup

Başta Peygamber Efendimiz (s.a.v) in

Çariyar-ı  Güzin Efendilerimizin (Ebubekir-i Sıdık, Ömer-ul Faruk, Osman-i Zinnureyn Hz Ali Kerremallahu vech

Pirimiz Sultan Seyyid Ahmed Er Rufai, Seyyid AbdulKadiri Geylani

12 İmam ve 12 Tarikat pirlerinin ruhlarına

Mürşidimiz Seyyid H.Ahmet Baba,Şehit Yakup Baba,Seyyid H.Mevlüt Baba,Hz’nin

Ruhaniyetlerine bağışlanacak. Şağ el kalbin üzerine sol el sağ böğrümüze konulur;

gözler yumuk bir şekilde Mürşidin siması göz önüne alınarak kendimiz duyacak sekilde;

Medeet Mürüvvet Ya Hz. Allah…

Şefaat Senden Ya Rasulallah…

Himmet Ya Pir ( Seyyid Ahmed Er Rufai, Seyyid Abdulkadir-i Geylani )

Destur Ya Mürşit (Seyyid.H.Ahmet Baba, Seyyid.H.Mevlüt Baba)

Dağilek Ya Huuuu…………(Hafifce öne eğilerek) diyerek rabıta yapılır.

Rabıta bittikten sonra 3 el bir tespih alınarak yine gözler yumuk

100 Sayı Bismillahirrahmanirrahim

100  "  Estağfirullah

100  "  La İlahe İllalah

100 " Selatu Selam

(Allahümme salli ala Seyyidina Muhammedin ve ala ali Seyyidi'na Muhammed)

100 " Ellah (C.C)

100 "  Ya Vedut

100 "  Ya Huu.

......( İleride verilir ).......

100 Ya Kerim

100 Ya Rahim

100 Ya Rahman

100 Ya Gufran

Not: Her 100 sayı esmadan sonra Aralarda bir kez Selatu Selam (Allahümme salli ala Seyyidi'na Muhammedin ve ala ali Seyyidina Muhammed) getirilecek Ayrıca dersler 700,900,1100 gibi tek sayı olarak çekilir

Bitiminde 1 Fatiha okuyup

Kendi ruhi makamımıza Anamızın babamızın eş evlatlarımızın tüm ehli imanın ve ehli islam ruhuna bağışlanarak ders bitirilir.

Not:Virdimiz(Ders) sünnet olup yapamadığımız günler kaza gerektirmez sadece o gün feyiz alamayız Ayrıca;

Gözleri yummaktan maksat dış dünya ile irtibatı kesip kendi iç alemimize yönelmektir.

Tevbe-i istiğfar ve zikrullaha başlangıç

Buyurun diyelim cemi en günahlarımıza

Estağfirullah, Estağfirullah, Estağfirullah…

El azim el kerim ellezi Laaa.. İlahe İlla Huu.. El hayyul gayyum ve etubu ileyh ve neseluttevbete vel mağfirete vel hidayete lena iinehuvettevvaburrahim el cevazul kerim

İlahi Yarabbi İlahi Yarabbel alemim. Haddi buluğumuzdan bu ana gelinceye kadar, Eğer bizim elimizden ,dilimizden gözümüzden kulağımızdan ayaklarımızdan ve cevahiri olan azalarımızın küllüsünden her ne türlü Kelime-i küfür, şirki küfür,cehri küfür yalan isyan gıybet ve herne türlü günah sadır ve vaki olduysa biz onların cümlesinden tevbe ettik nadim olduk pişman olduk bir dahi işlememeye azmi cezmi gasdi müsamman eyledik

İnandık peygamberlerin evveli Adem sefiyulah ahiri bizim Peygamberimiz Muhammed Mustafa (s.a.v) efendimizdir Hz.dir. Bu iki zati şerif arasında her ne kadar peygamber geldi ve her ne getirdilerse haktır ve gerçektir. Dilimiz ile ikrar. Kalbimiz ile tasdik. Boynumuz ile inkiyad eyledik asla dönmek ihtimalimiz yoktur. Sen döndürme yarabbi!

 

Amentu billah ve bima câ-e min indillah, Amenti bi Rasulillahi ve bima câ-e min indi Rasulillah. mücmelen ve müfessela

Amenbillahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rusulihi vel yevmil ahiri ve bil gaderi hayrihi ve şerrrihi minellahu teala vel besu badel mevt hakkun Eşhedu enla ilaha illallah ve Eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Rasuluhu

Tecididi İman ve Tecdidi Nikah duası

Niyet ettik Allah rızası için imanımızı ve nikahımızı tazelemeye. Eşlerimizden vekaleten ve tarafımızdan asleten

Euzubillahimineşşeydanirracim Bismillahirrrahmanirrahim

Allahumme inni uridu en üceddiden imanen ve nikahen tecdiden bi kavli la ilahha illalah Muhammedurrasulullah (Üç kez soylenecek)

Zikrullaha niyet ve Rabıta nasıl yapılır

Dizde oturarak sağ el kalbin üzerine sol el sağ böğrümüze konulur;

gözler yumuk bir şekilde Mürşidin siması göz önüne alınarak

sesli bir şekilde;

Niyet ettik Allah rızası için Huzura… Rabıtaya.. Zikrullaha.

Huzurumuz Hz.Allah (C.C) Rabıtamız Gavsul Azam,

Gutbul kevneyn ve Hz Mürşide

"Medet mürüvvet ya Hz ALLAH…

Şefaat Senden ya Rasulallah…

Himmet ya Pir (Seyyid Ahmed Er Rufai,Seyyid Abdulkadir-i Geylani)

Destur ya Mürşit (S.H.Ahmet Baba,S.H.Mevlüt Baba)

Dağilek ya Huuu………" Diyerek rabıta yapılaır.

İnnehü min süleymane ve innehu Bismillahirrrahmanirrrahim

diyerek zikrulla'ha başlanır.

RUFAİ ZİKRULLÂH ESMÂLARI

(Yerde söylenen)

-Bismillâhirrahmanhirrahim

“Rahman ve rahim olan Allâh’ın adı ile başlarım”

-Estağfirullâh min külli zenbin, tübnâ ilellâh zâhir ve bâtın

“Açık ve gizli tüm günâhlardan tevbe ediyor Allâh’tan af diliyorum”.

-Estağfirullâh emân yâ rabbi min külli zenbin tevbe yâ rabbi

“Tüm günâhlardan Allâh’a tevbe eder O’ndan amân dilerim”.

-Estağfirullâh rabbe’l-berâya, estağfirullâh mine’l-hatâyâ

“Hata ve kusurlardan yaratılmışların rabbine sığınırım”.

-Estağfirullâh tübnâ ile’l-lâh ve neheytü kalbî ‘ammâ sive’l-lâh

“Kalbimi Allâh’tan başkasına kapatıyor ve ona tövbe ediyorum”.

-Estağfirullâh tübtü ile’l-lâh ve neheytu kalbî ‘ammâ nehâ’l-lâh

“Kalbimi Allâh’tan başkasına kapatıyor ve ona tövbe ediyorum”.

-Estağfirullâh tübtü ile’l-lâh ve neheytü nefsî ‘ammâ sive’l-lâh

“Nefsimi Allahtan başkasına yasaklıyorum. Allaha tövbe edip ondan af diliyorum"

Yâ mâlike’l-mülki’l-kadîm estağfirullâh el-azîm

“Ey bitmez, tükenmez mülkün sahibi yüce Rabbim sana istiğfâr ederim”.

-Yâ mütecellî! irham züllî, yâ müteâlî aslih hâlî

“Ey yüce Rabbim! kusurlarımı bağışla kötü hallerimi düzelt”.

-Yâ erhamerrâhimîn irhemnâ

“Ey rahmet sahiplerinin en merhametlisi bize merhamet et”.

-Yâ ekreme’l-ekremîn! ekrimnâ

“Ey ikrâm sahiplerinin en ikrâmlısı! Bize ikrâm et”.

-Şey’en li’l-lâh yâ Mustafâ! Yâ hâlen min hâli’l-lâh

“Yâ Rab! Muhammed(sav)’in yüzü suyu hürmetine senin hâlinle bizi hallendir”.

-Şey’en li’l-lâh yâ Mustafâ! Yâ feyzen min feyzi’l-lâh

“Yâ Rab! Muhammed (s.a.v)’in yüzü suyu hürmetine senin feyzinle feyizlenenlerden eyle”.

-Şey’en li’l-lâh yâ Mustafâ! yâ nûren min nûri’l-lâh

“Yâ Rab! Muhammed (s.a.v)’in yüzü suyu hürmetine senin nûrunla nûrlanmışların nûru ile bizi nûrlandır”.

-Şey’en li’l-lâh yâ Mustafâ! Yâ sırren min sırri’l-lâh

“Yâ Rab! Muhammed (s.a.v)’in yüzü suyu hürmetine senin sirrinle  ile bizi sırlandır”.

-Şey’en li’l-lâh yâ Mustafâ! Yâ fazlen min fazli’l-lâh

“Yâ Rab! Muhammed (s.a.v)’in yüzü suyu hürmetine onunfaziletiyle bizleri  faziletlendir”.

-Hasbî rabbî celle’l-lâh mâ fî galbî ğayru’l-lâh, nûr Muhammed salle’l-lâh Lâ ilâhe ille’l-lâh

“Yüce Rabbim bana yeter, gönlümde ondan başkasına yer yoktur. Nûr olan Muhammed Mustafa’ya selâm olsun”.

Kıyâm (Ayakta) da Söylenen Esmâ:

-Lâ ilâhe ille’lâh “Allâh’tan başka ilâh yoktur”.

-İlle’l-lâh “Yalnızca Allâh vardır”.

-Allâh hayy “Allâh diridir”.

-Allâh hû “Yalnızca o”.

-İllâ ente “Ancak sen varsın”.

*** Şüphesiz ali Rasulsun ilticası okunur ***

-Hayy hayy hayy Allâh “Allâh diri ve hayât sahibidir”.

-Hû hû hû Allâh “Allâh kudret ve azamet sahibidir”.

-Hayyu’l-Gayyûm, Gayyûm Allâh

“Allâh diri ve hayât sahibidir. Hayât veren de odur”.

-Entel Hadi Entel Hak Leysel hadi illa Hû

“Sen doğru yola iletensin,senden başka doğru yola ileten yoktur"

-Allâh hümme “Yâ Rabbim “Ey benim Allâh’ım”

-Yâ nûren nûr “Ey nûrun nûru”

***Kerim Allâh Rahim Allah ilticası okunur***

-La Mâbude illellah"Allah'tan başka tapılacak kimse yoktur"

-La mâhbube illellah "Allah'tan başka sevilecek kimse yoktur"

-La matlube illellah "Allah'tan başka talebimiz yoktur"

-La maksude illellah "Allah'tan başka maksadımız yoktur"

-La mevcude illellah "Allah'tan başka mevcud,vucut bulan yoktur"

*** Muhammettir kerem kâni ilticası okunur***

 

"vakit müsaitse altteki esmalar okunur yoksa P.Efendimize Selatu selam okunarak Allah zikrine geçilir"

-Ya rahim entel rahim "Ey rahim sahibi ancak sen koruiucusun"

-Ya rahman entel rahman "Ey rahman olan Allahım ancak sen esirgersin"

-Ya kerim entel kerim "Ey kerem sahibi Allahım"ancak sen ihsan edersin

-Ya gufran entel gufran "Ey gufran olan Allah'ım ancak sen bağışlarsın "

-Ya baki entel baki "Ey Rabbim ezeli ve ebedi olan ancak sensin"

-Ya deyyan entel deyyan "Ey mağfiret sahibi Allah'ım ancak sen mağfiret edersin."

 

*** Peygamber Efendimize Salât-u Selâm Okunur***

 

-Ellah c.c"Allah" Zikrullah bittikkten sonra yine ayakta

Azemeti Hudaya Tekbîra : (üç kez okunacak)

Allâhu ekber, Allâhu ekber.

Lâ ilâhe illellâhu ve’l-lâhu ekber

Allâhu ekber, ve lillâhi’l-hamd ...

"Esselâmu aleyke yâ ehl-e şeriat!

ve aleykeselâm yâ ehl-i Tarîkat!" diyerek önce sağa ve sonra sola selâm verilerek zikrullâh biter, yere oturularak bir aşır, Kur’ân okunur ardından aşağıdaki dua yapılır.

İLTİCÂLAR

"Şüphesiz âl-i Resûlsun yâ Rufâî ced be ced

Bende-i bîçârenem, geldim kapına yed be yed

Yâ mürîdî lâ tehâvf” dedin bize oldu senet

El medet pîrim efendim yâ Rufâi el medet!

El medet pîrim sultanım yâ Rufâi el medet!"

"Kerîm Allâh, rahîm Allâh, amân Allâh, amân Allâh

Dem-i evvel, emân ey dost! Âhir demde îmân Allâh

Emân Allâh, emân Allâh, bu can sana kurbân Allâh

Dem-i evvel, emân ey dost! Âhir demde îmân Allâh"

Muhammed’dir kerem kâni, hem oldur canların canı

Eğer sevdinse sen ani (onu), fedâ et yoluna canı"(2 kez)

Hayyu’l-gayyûm, dâim ebedâ; ilâhun vâhidun ehedun samedâ

Salât-u Selâm:

Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedi’n-nebiyyi’l-ümmiyyi ve alâ âlihî ve sahbihî ve sellim.

Dua bittikten sonra ayağa kalkılarak herkesle musafaha (görüşme) yapılır görüşme sırasında şu iltica okunur.

"Hu Ellahumme salli ve sellim alel mustafa .

Hu nebiyyü risalet vel bahru safa

Hu çırağ-ı mescid-i mihrabı minmer.

Hu Ebubekir,Ömer,Osman Ya Haydar Ya Huuuu....

(Selatu selam Muhammed (a.s)’ olsun. O risalet nebisinden çok saflık ve temizlik denizinin ta kendisidir. O minber ,mihrap ve mescidin ışığıdır.Allahın selamı onun güzini olan Ebubekir,Ömer ,Osman ve Haydar (Hz Ali)nin üzerine olsun)

Not: Bu zikrullah tertibi bizzat Seyyit H.Mevlüt Babadan alınmıştır.

RUFÂÎ DUÂSI

E‘ûzübi’llâhi mine’ş-şeydâni’r-racîm Bismi’l-lâhi’r-rahmâni’r-rahîm

Subhâne rabbiye’l-‘aliyyi’l-a‘lâ’l-vehhâb!

Elhamdü li’l-lâhi rabbi’l-âlemîn, ve’s-salâtu ve’s-selâmu ‘alâ resûlinâ Muhammedin ve ‘alâ âlihî ve sahbihî ecma‘în.

Elhamdü li’l-lâhi rabbi’l-âlemîn ‘alâ nimeti’l-İslâm.

Elhamdü li’l-lâhi rabbi’l-âlemîn ‘alâ tevfîki’l-îmân.

Essalâtu ve’s-selâmü ‘aleyke yâ Resûlellâh.

Essalâtu ve’s-selâmu aleyke yâ Habîbellâh,

Essalâtu ve’s-selâmu aleyke yâ seyyide’l-evvelîne ve’l-âhirîn,

Allâhümme salli ‘alâ seyyidinâ Muhammeddin seyyid-i sâdât ve memba-ı kemâlât ve bâbi’l-hidâyât ve mazhar-ı sâdât ve sülemâ-i rikâyât ve ‘ayni’l-hayrât ve ‘alâ âlihî ve sahbihî, ve’ttabi‘nâ lehüm fî külli’l-hâlât. Ve’c‘alnâ yâ rabbî mine’l-makbûlîne ‘indehû ve’l-mukarrebîn ledeyh, ve el-‘ârifîne bih, inneke se­mî‘un garîbun mucîbu’d-da‘vât. Allâhümme innî küntü ‘alâ tilâveti’l-Kur'ân’i ve zikrike ve şükrike ve hüsn-i ibâdetik. Allâhümme Rabbenâ âtinâ fi’d-dünyâ haseneten ve fi’l-âhireti haseneten ve ginâ ‘azâbe’n-nâr ve edği’lne’l-cennete me‘a’l-ebrâr. Yâ Azîzi yâ Ğaffâr. Yâ Celîlu yâ Cebbâr, bi rahmetike yâ Erheme’r-râhimîn.

Allâhümme inneke kerîmun ‘afüvvun, tuhibbu’l-‘afve fa‘fu ‘annâ.

(3 kez okunacak)

Allâhümme Rabbenâ yâ Rabbenâ, tekabbe’l-minnâ. İnneke ente’s-semî‘ü’l-‘alîm ve tüb ‘aleynâ yâ Mevlânâ. İnneke ente’t-tevvâbü’r-rahîm. Ve’hdinâ ve veffiknâ ile’l-hakkı ve ilâ ta­rîki’l-müstakîm, bi bereketi’l-Kur’âni’l-‘azîm, bi zikri’l-lâhi Mevlâi’-‘tazîm, bi habîbike Resûlike’l-Kerîm. Ve‘fu ‘annâ yâ Rahîm. ve’ğfir lenâ zünûbenâ, bi faz­like ve cûdike ve keremike yâ Ekreme’l-ekremîn ve yâ Erhame’r-râhimîn.

İlâhî yâ Rabbî, ilâhî yâ Rabbe’l-‘âlemîn! Okumuş olduğumuz âyet-i celîlelerden ve yapmış olduğumuz tevhîd-i şerîften ve arasında getirmiş olduğumuz salavât-ı şerîfelerden hâsıl olan ecir ve mesûbâtı, evvelen bizzât, fahr-i kâinât, hülasâ-i mevcûdât, ekmelü’t-tahiyyât, “Levlâke levlâk, lemmâ halaktü’l-eflâk, ve mâ erselnâke illâ rahmeten li’l-‘âlemîn” olan Resûlu’s-sakaleyn, ceddü’l-Hasaneyn, imâmü’l-harameyn, iki cihân serveri, bizim peygamberimiz Muhammed Mustafa (s.a.v) Efendimiz Hazretlerinin mübârek, münevver, mutahhar, müzeyyen, ‘aziz ve latîf “Ravza-i Mutahhara”larına;

Hz.Âdem (a.s)’in “ervâh-ı mübâreke”lerine ve bu iki zat-ı şerîf arasında gelmiş ve geçmiş cümle “peygamber-i ‘izâm” ve “resûl-i kirâm” hazerâtının ervâh-ı mübârekelerine ve “Çâr-i yâr-ı Güzîn” Efendilerimizden; Hz.Ebûbekir-i Sıddîk, Hz.Ömerü’l-Fârûk, Hz .Osmân-ı zi’n-Nûreyn ve Hz.Ali (Kerremellâhu veçheh) hazretlerinin ervâh-ı mübârekelerine;Hz.Havvâ, Hz.Âsiye,Hz Meryem, Hz.Hatîcetü'l-Kübrâ, Hz.Âişe-i Sıddîka, Hz. Fâtımatü'z-Zehrâ,ve Ezvâcı Mudahharanin ervâh-ı ervah-ı mübârekelerine ;

İmâm-ı Hasan, İmâm-ı Hüseyin, Evlâd-ı Resûlillâh, Ehl-i beyt-i Resûlillâh, ashâb-ı Resûlillâh, “Aşere-i mübeşşere”nin, ashâb-ı Suffâ”nın, “Ensâr”ın, “Muhâcirîn”in, “tâbi‘în”in, “tebe-i tâbi‘în”in, “müçtehid-i ‘izâm”, Hz.Hamza, Hz.Abbâs, ‘ulemâ-i mütakaddimîn ve ‘ulemâ-i küteahhirîn hazratlerinin ervâh-ı mübârekelerine, Bedir’de, Uhud’da,Hendek’te,Hayber’de, Huneyn’de, Mûte’de Kerbelâ’da Kurtuluş harbi Çanakkale ve Sarıkamış harbinde savaşan, şehit olan “mücâhidîn”in ervâh-ı mübârekelerine;

Mezheb imâmlarımızdan İmâm-ı A‘zam Ebû Hanîfe, İmâm Şâfî, İmâm Mâlikî, İmâm Ahmed b. Hanbel Hazretlerinin ervâh-ı mübârekelerine;

Pîrimiz, sultânımız, seyyidimiz, sertâcımız, Gavs-ı A‘zam, Kutbu’l-kevneyn, Ebu’l-‘alemeyn, seyyid-ul Irakeyn Sultân Seyyid Ahmed er-Rufâî, Seyyid Abdulkâdir-i Geylânî, Şâh-ı Nakşıbend, Mevlânâ Celâleddîn-i Rumî ve on iki Tarîkat pîrlerinin ervâh-ı mübârekelerine;

Ahmed-i Selimullâh, Yûsuf-u Nâilî, Hacı Ahmed Baba’nın oğlu Yakup Baba ve Yûsuf Baba’nın, üçler, beşler, yediler ve kırkların ervâh-ı mübârekelerine, mürşidimiz Hacı Mevlüd Baba’nın ve Mürşidan Hz’nin  rûhaniyetlerine, kendi rûhi makamımıza, anamızın, babamızın, bacı ve kardeşlerimizin, evlâtlarımızın ve akrabalarımızın ervâh-ı mübârekelerine;

Turuk-i ‘âliyemizden ve nekâisi olmayan turuk-i ‘âliyelerden irtihâl-i bekâ eylemiş, hâk ile yeksân olmuş cümle “meşâyîh-i ‘izâm vs. dervîş kardeşlerimizin ervâh-ı mübârekelerine;

Rasûlullah Efendimizin Ravza-i Mutahharalarına hediye ve kâffesine hibe eyledik, Rabbım vâsıl eyle.

İlâhî yâ Rabbî!(iki kere) Maddî ve mânevî dertlerimize devâ, hastalıklarımıza şifâ, borçlularımıza edâ, nâ-murâd olanları ber-murâd eyle, nâ-şâd olanları şâd-u handân eyle. Hasta olup da vâdesi yetmeyenlere Hz.Eyyûb (a.s)’a vermiş olduğun şifâ-hânelerinden şifâlar ihsân eyle. Vaktinde tedârikler nasîb eyle. Son nefesimizde bir dahi buyururn.

“Eşhedü en lâ ilâhe ille’l-lâh ve eşhedü enne Muhammeden ‘abduhû ve Resûluhu” kelime-i tayyibesiyle çene kapamamızı cümlemize nasîb eyle. Kabre vardığımızda suâlimizi âsân, hesâbımızı kolay eyle, sıratı sür‘atle geçip cennette cemâlullâhı görmemizi nasîb eyle.

Yâ Rabbi! beldemizi ve islâm beldelerini deprem felâketinden, sel baskınlarından, terör saldırılarından, İslâm düşmanlarından ve bulaşıcı hastalıklardan, “âfât-ı semâviyye” ve “âfât-ı ‘arzıyye”den mahfûz ve ma‘sûm eyle.

Yâ Rabbi! Kur’ân-ı Azîmüşşânı bize hâkim, bizleri de ona ğâdim eyle.

Yâ Rabbi! Peygamberimiz nelerden sana sığındıysa onlardan sana sığınırız neleri senden istediyse onları senden isteriz, sen nasîb eyle.

Mevut olan ömrümüz dolduğunda “sekerâtü’l-mevt” anına geldiğimizde kalbimizi şaşırıp dilimizi şişirme, kelime-i tevhîd ile hüsn-ü hâtimeler nasîb eyle. Kabre vardığımızda sualimizi asan ve hesabımızı kolay eyle.

Tüm yüzlerin ağarıp kararacağı günde, yüzümüzü ak olanlardan eyle.

Amel defteri sağ ve ön tarafından verilenlerden eyle.

Yâ Rabbi! Kalpleri tasarruf eden, zâtındır. Kalplerimize hayır hasenâtlar ihsân eyle.

Yâ Rabbi! Şanlı bayrağımızı ülkemiz semâlarından, ezanları minarelerimizden, cemaati camilerimizden, dervişleri dergahımızdan Allah ve Rasulullah sevgisini sinelerimizden eksik eyleme!

Yâ Rabbi! Ülkemizin millî birlik ve bütünlüğünü koruyan kahraman ordularımızı ve kahraman emniyet mensublarımızı  havada ,karada denizde her zaman ve her yerde mansûr ve muzaffer eyle!

Gelecek günlerimizi, geçmiş günlerimizden daha hayırlı ve bereketli eyle!

Yaptığımız duâları ind-i Rasûlullah’ta ve Ka‘betullâh’ta yapılan duâlar meyânında, “fe tekabbelehâ Rabbuhâ bi kabûlin hasenin” sırrına mazhar eyle.

Essalâtu ve’s-selâmu ‘aleyke yâ el-Evvel,

Essalâtu ve’s-selâmu ‘aleyke yâ el-Âhir.

Essalâtu ve’s-selâmu ‘aleyke yâ el-Hâşir.

Subhâne rabbike rabbi’l-‘izzeti ‘ammâ yesıfûn ve selâmun ‘ale’l-mürselîn ve’l-hamdu li’l-lâhi Rabbi’l-‘âlemin.

 

el- Fâtiha…

 

LAST_UPDATED2
 


www.errufai.web.tv

 

Bir Ayet

Sure: Ta-Ha (20)
Ayet :7
   وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى
20.Sözü (ister gizle ister) açığa vur, O (insanın) gizli (düşüncelerini de) bilir, gizlinin gizlisi (duygularını) da.