• errufai.com
  • errufai.com
  • errufai.com
  • errufai.com

KUTSAL TOPRAKLAR

NAMAZ VAKİTLERİ

HANGİ TAKVİMİ KULLANIYORSUNUZ ?
 
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBügün28
mod_vvisit_counterDün261
mod_vvisit_counterBu Hafta507
mod_vvisit_counterBu Ay5202
mod_vvisit_counterTüm Günler2389673
RUFAİ DIVANI
Written by   
DATE_FORMAT_LC2

RUFAİ DİVANI-RUFAİ İLAHİLERİ

 

***AHMED ER RUFAİ***

Günahkar kullarız acı halimize

Lütfeyle sen bize Ahmed er Rufai

Sultanul evliya Ahmed er Rufai

Varisul enbiya Ahmed er Rufai

Sıdk ile ol demde ağla seherlerde

Yetişir her yerde Ahmed er Rufai

Sultanul evliya Ahmed er Rufai

Varisul enbiya Ahmed er Rufai

Meşrebimdir benim mezhebimdir benim

Melceimdir benim Ahmed er Rufai

Sultanul evliya Ahmed er Rufai

Varisul enbiya Ahmed er Rufai

***MÜDEBBİR OL***

Muhammet mefkâri alem Çırağı çeşmi veladem

Cihanı sevmedi bir dem Kabul eyle bu bürhanı

Bu dünyaya meyil Verme Bu Dünya fanidir fani

Göçürdü Ademi Nuhi ve Davudi Süleymani

Ah Anlar gitti bu dünyadan Hâlas oldu bu rüsvaydan

Çıkar Başin bu kavgadan Gel eyle zikri Süphani

Nefsin sana itap eyler Gelir Şeytan şitap eyler

Yıkar hanı harap eyler Aparır Dini imanı

Giderse din ile iman Olursun hem Rahi Şeytan

Mukallit ateşi Niran Ebeddir Dari zindanı

Müdebbir ol ARAPZADE Ömrünü Verme girdabe

Değilsin kör bu dünyada Resulün Rabbini Tanı

Not :Arapzade Seyyid.HAhmet babanın Mahlasıdır

 

***İLTİCA***

Niyazımız budur Allâh’ımız dan
Sivasın mahvede bu kalbimizden

İlahi umarız senden atâyı  
Şefi kılıp Muhammed Mustafa’yı

Gönül pak olmayınca masivadan
Nüzul  eyler mi Rahmet ol Huda’dan

Nazargâhi ilahi kalbimiz çün
Sever pak edeni ol zati biçün

İlahi taklidimiz eyle tahkik
Ki senden olur zirâ kula tevfik

İlahi mutmain et kalbimizi
Ki daim ağlayalım zenbimizi

Bizi benlik oduna koyma ya Rab
Diyelim her zaman her demde Allâh

Temessük  edelim sünnetle daim
Tarikatte olalım cümle kâim

Tarikimiz durur er Rufâî bendi
Ki Mevlüd’ten alırız nush-i pendi

Senin Mevlüd kulunun daim ümidi
Diler makbul ola cümle müridi

***GÖSTERİR***

Babi ali şandır Arifi billah

Hakikatte Doğru Rahi gösterir

Arzu matlubati Bendi bismillah

Manasinda vechi mahi gösterir

Seyyidi Rufai hey gavsi cihan

Evladi ResuIdur o zati sultan

Himmeti hazırdır her nuthi burhan

Babındadır Adil Şahi gösterir

Babında reistir Şahi Mürteza

İzharı burhandır sevene Seza

Böyle bir cilveye böyle bir naza

Harislere sururgahi gösterir

Feyzi tecellidir fehmetmez elil

Aşığı billahtir Maksudi Celil

Bende-i aşığın rahında delil

İrşad Eder hay ervahı gösterir

Mestu hayran etmiş ol Badi saba

Ciğerim hun etmiş ser ali aba

Haki Sanamerli er Hacı Baba

Himmetinden eyvallah'ı gösterir

Can vereni o dildare yetirir

Çariyar-i Şah haydara yetirir

Hak mahbubu dost muhtara yetirir

Muhtarından vechullahi gösterir

Rahta alem açar ahiyya gibi

Arzda dalga vurur deriyya gibi

Sümmanın çeşminde tütiya gibi

Aradığım nişangâhı gösterir

***ELVEDA***

Üşşagın babında enveri serdar

Eyledi bülbülden Gülşan elveda

Hakikat ilminde ehyade tüccar

Yetti nevbet Dedi hâpan elveda

Babında fakire açardı Der'i

Demanı zeminde semada seri

Hangi dest'e verdi igas teberi

Sağlığında oldu Devran elveda

Şerefi Pasinin Şemsi kameri

Çoğunun destine verdi Feneri

Hizmetten dûr olup kesmen kenarı

Etmeğine şirden merdan elveda

Hak-i Sanamerin Mücevher Bendi

Varisi Ehlullah üşşagın gendi

Vatani değişti yok değil kendi

Beşerden göç etti ruhen elveda

Veliyyil ahd durur er dergahında

Vechi nihan değil nişangahına

Sefer acti begim ahret rahına

Beşerden göç etti ruhen elveda

Seversiz üşşaklar ali ebayı

Görürsüz gözlersiz Vakti sabayı

Posta vekil etti Yakup Babayı

Acaba dedimi Sümman elveda

 

**GÖZLERİM**

Ezelden bu aşkın pervanesiyem,

Yanarım aşkına, akar gözlerim.

Ben Hacı Baba’nın, köselesiyem,

Uyar ashabına, anı gözlerim.

Silahımız tevhid, mermim salâvat,

Ben de mürşid’imden, aldım icâzet.

Nişangâh’ım kıble, avım Muhammed,

Bakar nişangâh’tan, onu gözlerim.

 

Evlad-ı Resuldur, zat-ı künyesi,

Arzı matlubatı, feyzi ûlyası,

Onlar da Rüfai, ilim deryası

Her nutku bürhan, Haydarı gözlerim.

Hacım dervişinden, olur haberdar,

Evlad-ı Resul’dur, nesli peygamber,

Rufai kolunda, oldum ser te ser,

Sertacım sahip ol, pîri gözlerim.

Sümmani mürşiden, sen eyle hizmet,

O seni bir rah’a, yetirir elbet,

Akar şu çeşmimden, nur-u basiret

Bakar görür, o didarı gözlerim

HACI BABA'NIN

Medeni âl-i âbadır,

Erkânı Hacı Baba’nın

Elçisi bâd-ı sabâdır,

Mihmânı Hacı Baba’nın

Tarikatta cemal-i mâh

Ona ilham etmiş ilâh

Enel hak sırrına agâh

Lisanı Hacı Baba’nın


Bütün mü’minler gülüdür,

Feyzi ile bağtüllüdür

Er bağının bülbülüdür,

Gülşeni Hacı Baba’nın


Hazreti Rufaidir

Nazargahı mirati

Bize şifadır sıfati

her yani Haci babanın

Cümle uşşağın gülüdür,

Tûr-i Sina sümbülüdür

Kapında zaîf kuludur

Sümmânî, Hacı Baba’nın

ERENLER BABINDA

İhvan ülkesinde, sadık bağbanım,
Bağına münasip, bar’landır beni.
Misali bülbülem, şem’a pervane
Hidayet babın da, zârlandır beni.

Kederlendim yaralandım, ben azdım
Okudum, ben benim derdimi yazdım.
Gaflet bastı beni, ziyanda gezdim
Lütfeyle bir de bir, kârlandır beni.

Er odur ki, her sözünde merd ola,
Mekânı altıda, kârı dört ola,
Yanaştır kotana, tarla gord ola
Koş kara kayışa, zorlandır beni.

Sümmani dilbere, ikrar verince,
Erenler bab’ında, boyun eğince,
Mürşid  ile mürid, halka kurunca
Pîrlerin aşkına fırlandır beni

***MÜRŞİDİM Mevlüt BABA***

Yandı yandı yüreğim

Aşkından Mevlüt Baba

Kurduk biz halkayı

Himmet et Mevlüt Baba

Can baba canım baba

Mürşidim Mevlüt baba

Can baba canım baba

Sultanım Mevlüt baba

Seni sorduk güllere

Gül gönderdi bülbüle

Bülbülü ağlar gördüm

Dedi gitti Resul'e

Can baba canım baba

Mürşidim Mevlüt baba

Can baba canım baba

Sultanım Mevlüt baba

Biz bir aciz dervişiz

Yoluna can vermişiz

Nerde Halka kurduysak

Himmetini görmüşüz

Can baba canım baba

Mürşidim Mevlüt baba

Can baba canım baba

Sultanım Mevlüt baba

***BİZ RUFAİ'YİZ***

Haya Bizden azar Olur

Ejderhalar bizar Olur

Ataş bize Gülzar Olur

Biz Rufai'yiz Rufai

Ateşte kızar gülleri

Yanmaz ateşe dilleri

Seyyid Ahmet bülbülleri

Biz Rufai'yiz Rufai

Şis vururuz derimize

Zarar gelmez birimize

Sığınırız birimize

Biz Rufai'yiz Rufai

Pirimiz Ravza ya Vardi

El bağlayıp divan Durdu

Hz. Resul el verdi

Biz Rufai'yiz Rufai

Pirimiz şuhuda daldı

Şecerler huzura geldi

Kerameti Zahir oldu

Biz Rufai'yiz Rufai

Rufai nin her halleri

Kaldırır kil-u kalleri

Açar men Araf Yolları

Biz Rufai'yiz Rufai

Men arafta elmi imlâ

Odur kalbe Neşe Numa

Tevhitte bulduk biz safa

Biz Rufai'yiz Rufai

Rufai den bir yol Kalkar

Ateşi canları yakar

Sinesine Sisler Çakar

Biz Rufai'yiz Rufai

Hadimi Babi bendesi

Kavuşur Sire pençesi

Rufailer pervendesi

Biz Rufai'yiz Rufai

***Seyyit H. AHMET BABA***

Yine Aşk bahrinde yüzen

Seyit Hacı Ahmet Baba

Derecesi gavsul Azam

Seyyit Hacı Mevlüt Baba

Can mülkünü küşat etti

Bizi Münevver şad etti

Nicelerin irşad etti

Seyyit Hacı Ahmet Baba

Çoğuna verdi verdi fermanı

Dertliye kıldı dermanı

Keşfi keramet ummanı

Seyyit Hacı Ahmet Baba

Sülbü Resul zatı Tahir

Erenler içinde mahir

Keşfi kerameti Zahir

Seyyit Hacı Ahmet Baba

Evliyaların yücesi

Güzelerin behicesi

İlmi Ledün ğevacesi

Seyyit Hacı Ahmet Baba

Müşkül işlerin bitirir

Taliplerini götürür

Şah Muhammede yetirir

Seyyit Hacı Ahmet Baba

Kabrinde berhayat öz'i

Dü cihanda var nufuzu

Gösterir levhi mahfuzu

Seyyit Hacı Ahmet Baba

Rahi Hakka hizmet Eder

Sevdiğine Himmet Eder

Kulu vasilullah Eder

Seyyit Hacı Ahmet Baba

 

Üç harften okutur yazı

Mevlasına geçer nazi

Mustafayı okşar bazı

Seyyit Hacı Ahmet Baba

***Hakikat ŞEHRİ***

İçtim bir bade Aşk ile

ol Piri Mugan görünür

Hacı ile Himmet Ahmet

Serveri huban görünür

Şeyhim ile safra vardık

Bir şehire Dahil olduk

Bir Saat misafir kaldık

Gezeriz celvan görünür

Orada yok senlik benlik

Gidene ederler eylik

Garip olana rehberlik

Ederler mihman görünür

Gülleri var asla solmaz

Susi zevkine doyulmaz

O şehirde yad bulunmaz

Ummumi ihvan görünür

Daima Tevhid ederler

Hoşça kelamlar söylerler

Tatlı muhabbet eylerler

Hepisi yaran görünür

Halki hep Ehli keramet

Gidenler bulur saadet

Huri gılmana ne minnet

Nakışı kuran görünür

Yedi Kudret yapıları

Otuz iki kapıları

Yakuttandır çarşıları

Cennetten Elvan görünür

Dağları var Altun Kızıl

Ovaları Sırma yeşil

Akıyor ma-i selsebil

Kevserden Umman görünür

Tuba gibi ağaçları

Hoş avaz eder kuşları

Zebercettendir burçları

Güneşten Şean gürünür

O şehirin amirleri

Abdülkadir'dir dilberi

Ahmet Rufai serveri

Himmeti her an görünür

Varmak için  öğren Rahi

Cümbüş olur sehergahı

O şehirin padişahı

Muhammet sultan gürünür

İsmi Hakikat şehridir

Toprağı lali Cevheri

İfşa Olmuş hakkın nuru

Ol Sırrı Süphan görünür

Durma vur tevhit sazını

Taatle erit özünü

Mustafa aç kalp gözünü

Vuslatı yezdan görünür

***RUFAİLER TEKKESİNDE***

Bir münevver devran gördüm

Rufailer tekkesinde

Dertlilere derman gördüm

Rufailer tekkesinde

Şeyhin ismi Nailullah

Nüfuz etmiş Resulullah

Aklımı Aldi zikrullah

Rufailer tekkesinde

Mermer taşa  baş vururlar

Ah eyleyip Ellah derler

Öldürürler diriltirler

Rufailer tekkesinde

Dervişleri şiş vururlar

Himmet eylemiştir pirler

Öldürürler diriltirler

Rufailer tekkesinde

Yaktı Beni Ellah Sesi

Gel tövbeye behey asi

Rasulullah silsilesi

Rufailer tekkesinde

Aşk ile pervane döndü

Allah Allah deyip yandı

Sağ Olsun şeyhim Efendi

Rufailer tekkesinde

Tarikat kazanında pis

Sıdk ile et Alış veris

Gel bahrin dermanına düş

Rufailer tekkesinde

İhlas ile her işleri

Ne güzeldir cümbüşleri

Can  bağışlar dervişleri

Rufailer tekkesinde

İspat olur dost oldugu

Her tekkeden üst oldugu

Bu Adnanın mest oldugu

Rufailer tekkesinde

***ABDULGANİ EFE***

Kemali lütfigahımdır

Beytullah kıblegahımdır

Kamu alemlerin Şahi

Benimde padişahımdır

Çarıyar-ı Sıddıkı ekber

Dahi ol Hazreti Ömer

Osman Ali Haydar

Ruhumdan ala canımdır

Hasandır erbabı Yaren

Hüseyin Sırrı Aliden

Elden irşat tarikatten

Buyurmuş hub misalimdir.

Tarikatla olan meskun

Bu alem cümle od olsa

Dokunmaz şiri'me zerre

Beni yakan günahımdır

Bi külli olsalar irşat

Kamu mahluk bu alemde

Hayâlî zerreden ancak

Benim Bir kuru ahımdır

Bu Zikri istiyor Himmet

Gece Gündüz Edip Gayret

Sanamerde Hacı Ahmet

Benim ali penahımdır.

***Mevlüt BABA***

Bir mürşit gitti ilimden

Düşürmem asla dilimden

İtirazım yok ölümden

Seyit Hacı Mevlüt Baba

Tarikatta Rufaisin

Seyyit sağdattan birisin

Ölü değil sen dirisin

Seyit Hacı Mevlüt Baba

Tükenir mi Seyit Nesli

Hepsi birbirinden Süslü

Bugün bütün ihvan yaslı

Seyit Hacı Mevlüt Baba

İhvan bugün kara Bağlar

Duacıyız Kalan sağlar

Senin aşkın yürek Dağlar

Seyit Hacı Mevlüt Baba

Evliyalar otağından

Serdarlığın tabağından

Hacı Ahmet ocağından

Seyit Hacı Mevlüt Baba

Sen sığmazsın yazılara

Senin metnin bazılara

Karışmazsın mazilere

Seyit Hacı Mevlüt Baba

Yazdı ihvan Münir böyle

Var derdini sende söyle

Günülerle sultan eyle

Seyit Hacı Mevlüt Baba

***HAYRETLER GÖRDÜM***

Ben meclislerde hayretler gördüm

Uyudum uyandım hep Ayan gördüm

Habibin nurunu yanarken gördüm

Ben hu demeyince eylenemem hu

Allah demeyince sabredemem hu ..

Semada Melekler hu diye döner

El ele vermişler Hakka giderler

Habibin nurunu tavaf ederler

Ben hu demeyince eylenemem hu

Allah demeyince sabredemem hu.

Bir çeşme yaptırdım mermer taşından

Suyunu akıttım Gözüm yaşından

Hic fayda görmedim Dünya işinden

Ben hu demeyince eylenemem hu

Allah demeyince sabredemem hu ..

Erenlerin Piri Veysel Karani

Ebubekir Ömer Osman ve Ali

Onlar Peygamberin sevgilileri

Ben hu demeyince eylenemem hu

Allah demeyince sabredemem hu ..

***HALKAYI Zikir***

Halkayı zikire derviş girince

Canan bahçesinde güller uyanır

İmhazla tevhidi kalbe vurunca

Gönül aska gelir Diller uyanır

Cehd et yok edesin nefsin kurdunu

Ehli hal olanlar anlar derdini

Dervişan sıdk ile çekse virdini

Pünhan Zahir Olur Haller uyanır

Kimi Ayık Kimi kabında Olur

Elbet Ayık olan Mevlayı bulur

Ol seherde rahmet borani Olur

Eser Badi saba yeller uyanır

Mürşidan oldur ki kıla rehberi

Cok deryaya daldım yoktur cevheri

İbadetle geçir Vakti seheri

Vasillullah Olur Kullar uyanır

Mevlam rahmeyler sevdiği kuluna

Semi besir her  kulunun haline

Nazar ettim ilmi batin gölüne

Emvaç mevce gelir diller uyanır

Bir kul zikreylerse daim hüdasın

Hüda'dan başka neyler maadasın

Bahri ledünlüden alır dalgasın

Katre tecelliden seller uyanır

Ben yakıldım elif mim hecesine

Aşık oldum dilberler yücesine

Bir kez baktım hakikat bahçesine

Ağaçlar hu derler dallar uyanır

Mustafa olmadın mesuri dari

Acep affedermi Hazreti bari

Mümin müminatın şefaat Yari

Muhammet gel Dese Yollar uyanır

***ELLAH HU DE***

Vur tevhidin cünbüşünü

Durma daim Allah hu de

Uçur Hakikat kuşunu

Durma daim Allah hu de

Allah hu de  illa illa hu de

Durma daim Allah hu de

Cümle dervişan cem olsun

Bir güzel halka kurulsun

Mevlanın ismi vird olsun

Durma Daim Allah hu de

Allah hu de  illa illa hu de

Durma daim Allaha hu de

Zakir esmayı değişir

Derviş tevhitle uğraşır

Vasilullaha kavuşur

Durma daim Allah hu de

Allah hu de  illa illa hu de

Durma daim Allah hu de

Zakirlerde olur kuvvet

Doğar ana feyzi rahmet

İfşa olur sırrı Kudret

Durma daim Allah hu de

Allah hu de illa hu de

Durma daim Allah hu de

Tâdil-i erkana dikkat et

Helavetli zikrullah et

Aç kanadını pervaz et

Durma daim Allah hu de

Allah hu de illa illa hu de

Durma daim Allah hu de

Hu esması canım yakar

Seyrine melekler bakar

Kalp gözün perdesi kalkar

Durma daim Allah hu de

Allah hu de illa illa hu de

Durma daim Allah hu de

Hak emretmiş fezkürullah

Kesiren edin zikrullah

Uzak Olsun eduvullah

Durma daim Allah hu de

Allah hu de illa illa hu de

Durma daim Allah hu de

Mustafa kobu  dünyayı

Nedersin hübbi sivayı

Hu babından ol bir bayi

Durma daim Allah hu de

Allah hu de illa illa hu de

Durma daim Allah hu de

***GEL TEVHİT EDELİM***

İhvan gel tevhit edelim

Yana yana yanarak

Tariki Hakka gidelim

Kana kana kanarak

Yazarım gelmez imlaya

Bendeki mecnun leylaya

Arzuhal verdim mevlaya

Suna suna sunarak

İkrarımızda dururuz

İmanımızı koruruz

Küffara kılıç vururuz

Döne döne dönerek

Biz severiz yarımızı

Ateş yakmaz derimizi

Çağırırız pirimizi

Ana ana anarak

Ah Mustafa gedayı Aşk

Saldı derde sevdayı Aşk

Nus eyledin badeyi Aşk

Kana kana kanarak

**BANA GÖNDER**

 

Nazarı şifâ’dır sözleri bürhan
Bir hâl-i ahvalden hal bana gönder.
Ne lazım bülbüle çektirme figan
Bir şadlık bağından gül bana gönder.

Ben ağlarım benim çeşmim silerim,
Keremi lütfundan belki gülerim.
Bezirganlık dâvâsını kılarım,
Sarraflar mal ister lâl bana gönder.

Derdimi yâd etsem var mı, bilen kim?
Eflâtun el çekmiş kan ağlar hekim.
Kûhi kaf dağından ağırdır yüküm,
Böyle dertli gamlı kul bana gönder.

Kır’âtı Kur’an dan kâf-i hatminden
Ricau'l gayb’tan bab-ı kutbundan
Ben bir aciz kulum bari lütfundan
Siper deryasından Nil bana gönder.

Ne sağda hazıram arıkam sola,
Bilmem bu cehd ile erem kemâle,
Dört bab-ı tarikat, oniki kola,
Ne demde râh alır yol bana gönder.

Dilim dua eder alıştır meşke
Ben bana ben demem düşeli aşka,
Dört kitap içinde canlıdan başka,
Sübhan’ı zikreden dil bana gönder.

Berzenci bendine bağlandı bendim,

Bab’ında hây’dıram Rüfai kendim,
Abdulkadir şeyhim, Geylan efendim,
Onların himmetin al bana gönder.

Çıkarma hayalden efendim beni,
Mürşidâna müştaktır mürîdânı,
Kapında gedâdır dertli Divânî
Ya bir nâme ya bir tel bana gönder.


Yukarıdaki  beyit Hacı Mevlüt Baba’nın dervişlerinden Sarıkamış, Mescitli Köyünden “Divanî” mahlasını kullanan Derviş Durmuş’a aittir.Askerde başı darda kalan Durmus Mevlüt babadan bu beyitle himmet ister.

LAST_UPDATED2
 


www.errufai.web.tv

 

Bir Ayet

Sure: Ankebut (29)
Ayet :41
   مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاء كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتاً وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ
29.Allah´tan başka (varlıkları ve güçleri) sığınak kabul edenlerin durumu, kendisine ağ ören örümceğin durumuna benzer: çünkü barınakların en zayıfı örümcek ağıdır. Keşke bunu anlasalardı!