• errufai.com
  • errufai.com
  • errufai.com
  • errufai.com

KUTSAL TOPRAKLAR

NAMAZ VAKİTLERİ

HANGİ TAKVİMİ KULLANIYORSUNUZ ?
 
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBügün62
mod_vvisit_counterDün351
mod_vvisit_counterBu Hafta1597
mod_vvisit_counterBu Ay5178
mod_vvisit_counterTüm Günler2408194
ESMA'ÜL-HÜSNA
Written by   
DATE_FORMAT_LC2

desen1.gif (2059 bytes)

ESMA'ÜL-HÜSNA

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

"O, yaratan, var eden, şekil veren Allah'tır. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanlar O'nun şanını yüceltmektedirler. O, galiptir, hikmet sahibidir.(Haşr-24)"

1.gif (1121 bytes)
ALLAH
(Varlığı zorunlu olan ve bütün övgülere layık bulunan zatın özel ve en kapsamlı adı)

2.gif (1211 bytes)
RAHMÂN
(Bağışlayan, esirgeyen)

3.gif (1210 bytes)
RAHÎM
(Bağışlayan, esirgeyen)

4.gif (1222 bytes)
MELİK
(Görünen ve görünmeyen alemlerin sahibi)

5.gif (1272 bytes)
KUDDÛS
(Her eksiklikten münezzeh)

6.gif (1235 bytes)
SELÂM
(Esenlik veren)

7.gif (1267 bytes)
MÜ'MİN
(Güven veren, vaadine güvenilen)

8.gif (1272 bytes)
MÜHEYMİN
(Kainatın bütün işlerini gözetip yöneten)

9.gif (1195 bytes)
AZÎZ
(Yenilmeyen yegane galip)

10.gif (1209 bytes)
CEBBÂR
(İradesini her durumda yürüten, yaratılmışların halini iyileştiren)

11.gif (1256 bytes)
MÜTEKEBBİR
(Azamet ve yüceliğini izhar eden))

12.gif (1266 bytes)
HÂLİK
(Takdirine uygun bir şekilde yaratan)

13.gif (1269 bytes)
BÂRİ'
(Bir model olmaksızın canlıları yaratan)

14.gif (1237 bytes)
MUSAVVİR
(Şekil ve özellik veren)

15.gif (1197 bytes)
GAFFÂR
(Daima affeden, tekrarlanan günahları bağışlayan)

16.gif (1236 bytes)
KAHHÂR
(Yenilmeyen, yegane galip)

17.gif (1250 bytes)
VEHHÂB
(Karşılık beklemeden bol bol veren)

18.gif (1252 bytes)
REZZÂK
((Bedenlerin ve ruhların gıdasını yaratıp veren)

19.gif (1237 bytes)
FETTÂH
(İyilik kapılarını açan, hakemlik yapan)

20.gif (1211 bytes)
ALÎM
(Hakkıyla bilen)

21.gif (1300 bytes)
KÂBIZ
(Rızkı tutan, canlıların ruhunu alan)

22.gif (1241 bytes)
BÂSIT
(Rızkı genişleten, ruhları bedenlerine yayan)

23.gif (1330 bytes)
HÂFID
(Alçaltan, zillete düşüren)

24.gif (1239 bytes)
RÂFİ'
(Yücelten, izzet ve şeref veren)

25.gif (1134 bytes)
MUİZ
(Yücelten, izzet ve şeref veren)

26.gif (1207 bytes)
MÜZİL
(Alçaltan, zillet veren)

27.gif (1247 bytes)
SEMİ'
(İşiten)

28.gif (1192 bytes)
BASÎR
(Gören)

29.gif (1240 bytes)
HAKEM
(Son hükmü veren)

30.gif (1195 bytes)
ADL
(Mutlak adalet sahibi, aşırılığa meyletmeyen)

31.gif (1290 bytes)
LATÎF
(Yaratılmışların ihtiyacını en ince noktasına kadar bilip sezilmez yollarla karşılayan)

32.gif (1185 bytes)
HABÎR
(Her şeyin iç yüzünden haberdar olan)

33.gif (1227 bytes)
HALÎM
(Acele ile ve kızgınlıkla muamele etmeyen)

34.gif (1261 bytes)
AZÎM
(Zatının ve sıfatlarının mahiyeti anlaşılamayacak kadar ulu)

35.gif (1199 bytes)
GAFÛR
(Bütün günahları bağışlayan)

36.gif (1285 bytes)
ŞEKÛR
(Az iyiliğe çok mükafat veren)

37.gif (1142 bytes)
ALÎ
(İzzet, şeref ve hükümranlık bakımından en yüce, aşkın)

38.gif (1241 bytes)
KEBÎR
(Zatının ve sıfatlarının mahiyeti anlaşılamayacak kadar ulu)

39.gif (1262 bytes)
HAFÎZ
(Koruyup gözeten ve dengede tutan)

40.gif (1224 bytes)
MUKÎT
(Bedenlerin ve ruhların gıdasını yaratıp veren, bilip gücü yeten ve koruyan)

41.gif (1255 bytes)
HASÎB
(Kullarına yeten, onları hesaba çeken)

42.gif (1264 bytes)
CELÎL
(Azamet sahibi)

43.gif (1272 bytes)
KERÎM
(Fazilet türlerinin hepsine sahip)

44.gif (1230 bytes)
RAKÎB
(Gözetleyip kontrol eden)

45.gif (1247 bytes)
MÜCÎB
(Dileklere karşılık veren)

46.gif (1255 bytes)
VÂSİ'
(İlmi ve merhameti herşeyi kuşatan)

47.gif (1291 bytes)
HAKÎM
(Bütün emirleri ve işleri yerli yerinde olan)

48.gif (1202 bytes)
VEDÛD
(Çok seven, çok sevilen)

49.gif (1239 bytes)
MECÎD
(Şanlı, şerefli)

50.gif (1214 bytes)
BÂİS
(Ölümden sonra dirilten)

51.gif (1245 bytes)
ŞEHÎD
(Her şeyi gözlemiş olarak bilen)

52.gif (1157 bytes)
HAK
(Fiilen var olan, mevcudiyeti ve uluhiyyeti gerçek olan)

53.gif (1289 bytes)
VEKÎL
(Güvenilip dayanılan)

54.gif (1224 bytes)
KAVÎ
(Her şeye gücü yeten, kudretli)

55.gif (1196 bytes)
METÎN
(Her şeye gücü yeten, kudretli)

56.gif (1171 bytes)
VELÎ
(Yardımcı ve dost)

57.gif (1222 bytes)
HAMÎD
(Övülmeye layık)

58.gif (1257 bytes)
MUHSÎ
(Her şeyi tek tek ve bütün ayrıntılarıyla bilen)

59.gif (1269 bytes)
MÜBDİ'
(İlkin yaratan)

60.gif (1165 bytes)
MUÎD
(Tekrar yaratan)

61.gif (1214 bytes)
MUHYÎ
(Can veren)

62.gif (1204 bytes)
MÜMÎT
(Öldüren)

63.gif (1122 bytes)
HAY
(Ebedi hayatta diri)

64.gif (1249 bytes)
KAYYÛM
(Her şeyin varlığı kendisine bağlı olup kainatı idare eden)

65.gif (1217 bytes)
VÂCİD
(Dilediğini dilediği zaman bulan bir müstağni)

66.gif (1210 bytes)
MÂCİD
(Şanlı, şerefli)

67.gif (1206 bytes)
VÂHİD
(Bölünüp parçalara ayrılmaması ve benzerinin bulunmaması anlamında tek)

68.gif (1172 bytes)
SAMED
(Arzu ve ihtiyaçları sebebiyle herkesin yöneldiği ulular ulusu bir müstağni)

69.gif (1212 bytes)
KÂDİR
(Her şeye gücü yeten, kudretli)

70.gif (1244 bytes)
MUKTEDİR
(Her şeye gücü yeten, kudretli)

71.gif (1232 bytes)
MUKADDİM
(Öne alan)

72.gif (1239 bytes)
MUAHHİR
(Geriye bırakan)

73.gif (1187 bytes)
EVVEL
(Varlığının başlangıcı olmayan)

74.gif (1142 bytes)
ÂHİR
(Varlığının sonu olmayan)

75.gif (1264 bytes)
ZÂHİR
(Varlığını ve birliğini belgeleyen birçok delilin bulunması açısından aşikar)

76.gif (1247 bytes)
BÂTIN
(Zatının görülmesi ve mahiyetinin bilinmesi açısından gizli)

77.gif (1231 bytes)
VÂLÎ
(Kainata hakim olup onu yöneten)

78.gif (1320 bytes)
MÜTEÂLÎ
(İzzet, şeref ve hükümranlık bakımından en yüce, aşkın)

79.gif (1057 bytes)
BER
(İyilik eden, vaadini yerine getiren)

80.gif (1221 bytes)
TEVVÂB
(Kullarını tövbeye sevkeden ve tövbelerini kabul eden)

81.gif (1240 bytes)
MÜNTAKIM
(Suçluları cezalandıran)

82.gif (1142 bytes)
AFÜV
(Hiçbir sorumluluk kalmayacak şekilde günahları affeden)

83.gif (1236 bytes)
RAÛF
(Şefkatli)

84.gif (1501 bytes)
MÂLİKÜ'L-MÜLK
(Mülkün sahibi)

85.gif (1854 bytes)
ZÜ'L-CELÂLİ ve'l-İKRAM
(Azamet ve kerem sahibi)

86.gif (1261 bytes)
MUKSİT
(Adaletle hükmeden)

87.gif (1261 bytes)
CÂMİ'
(Toplayıp düzenleyen, kıyamet günü hesaba çekmek için mahlukatı toplayan)

88.gif (1131 bytes)
GANÎ
(Her şeyden müstağni, kendi dışında her şey O'na muhtaç)

89.gif (1207 bytes)
MUĞNÎ
(Zenginlik verip tatmin eden)

90.gif (1229 bytes)
MÂNİ'
(Dilemediği şeyin gerçekleşmesine müsaade etmeyen, kötü şeylere engel olan)

91.gif (1175 bytes)
DÂR
(Zarar veren)

92.gif (1225 bytes)
NÂFİ'
(Fayda veren)

93.gif (1124 bytes)
NÛR
(Nurlandıran, nur kaynağı)

94.gif (1260 bytes)

HÂDÎ
(Yol gösteren, murada erdiren)

95.gif (1229 bytes)
BEDÎ'
(Eşi ve örneği olmayan, sanatkarane yaratan)

96.gif (1214 bytes)
BÂKÎ
(Varlığının sonu olmayan)

97.gif (1246 bytes)
VÂRİS
(Varlığının sonu olmayan)

98.gif (1226 bytes)
REŞÎD
(Bütün işleri isabetli ve hedefine ulaşıcı, irşad edici)

99.gif (1225 bytes)
SABÛR
(Çok sabırlı)

LAST_UPDATED2
 


www.errufai.web.tv

 

Bir Ayet

Sure: A'raf (7)
Ayet :14
   قَالَ أَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ
7.(İblis): "Bana, herkesin ölümden kaldırılacağı Güne kadar zaman ver" dedi.