www.errufai.com
https://errufai.com/forum/

HORASAN HACIAHMET KÖYÜ TARİHİ
https://errufai.com/forum/viewtopic.php?f=38&t=391
1 sayfadan 1. sayfa

Yazar:  ERRUFAİ [ 29 Tem 2014 22:09 ]
İleti başlığı:  HORASAN HACIAHMET KÖYÜ TARİHİ

KÖYÜMÜZÜN GEÇMİŞİNE BAKTIĞIMIZDA HACI AHMET BABA KÖYÜ İLE İLGİLİ GEÇMİŞTE HERHANGİ BİR ARAŞTIRMA YAPILMAMIŞTIR. ANCAK KÖYÜMÜZLE İLGİLİ DEVLET ARŞİVLERİNİ ARAŞTIRDIĞIMIZDA ÇOK ÖNEMLİ BİR BİLGİYE RASTLADIK KÖYDE YAPILAN ERMENİ MEZALİMİNE DAİR BELGE !!!
"SARIKAMIS RİCATİNDE ERMENİLER TARAFINDAN SOYKIRIMA UĞRAYAN KÖYLERiN İHTİYAR HEYETLERİNİN İFADELERİ"
Altınbaluk, Maslahat, Elimi, Alakilise, Hadik, Sanamer, Ardos,
Kızlarkale ve Horasan köylerinin, ihtiyar heyetlerinin, Ermeni hakaret ve
mezâlimine dair verdikleri ifadeler.
Testimonies of the councillors of villages whose population were
massacred by the retreating Armenians
Testimonies given by the village councillors of Altınbaluk,
Maslahat, Elimi, Alakilise, Hadik, Sanamer, Ardos, Kızlarkale and
Horasan relating to the cruelties and outrages inflicted by the Armenians.
2 Za. 1337 (30. VII. 1919)

Ermeniler[in] İslâmlara yapdıkları hakâret ve mezâlime dâ’ir Sanamer karyesinin
hey’et-i ihtiyâriyyesinin mazbût ifâde-i evveliyyesidir.
S [soru]- 1- Seferberlik bidâyetinden ordunun ileri harekâtına kadar Ermeniler
tarafından köyünüzde islâm katlolunmuş[mu]dur?
C [cevab]- 1- Sarıkamıs ric‘atinde karyemiz ahâlîsinden otuz erkek, bes kadın
öldürülmüşdür. On beş kızı ve erkek çocugu katlolunmusdur.
S [soru]- 2- Ne zaman öldürdüler ve nerede öldürdüler? Maznûn olan
Ermeniler kimlerdir? Hangi çeteye mensûbdur? Beyân ediniz.
C [cevab]- 2- Ermeniler, geriye döndügü zaman karyemiz dâhilinde öldürdüler.
Narmanlı Oskan oğlu Apet çeteleri seksen atlı ile karyemiz ahâlîsini öldürdüler.
S [soru]- 3- Ermeniler tarafından öldürülmüs olan kadın ve erkeklerin isimleri
nedir ve ne sûretle öldürdüler?
C [cevab]- 3- Mevlüd oğlu Ahmed, ismâil oğlu Hacı, diğer mahdûmu Ağa,
digeri Osman, digeri Âkif, digeri Dede, Hakkı oğlu Âkif, birâderi Osman, Kâsım oglu
Yusuf, mahdûmu Hüseyin, Hüseyin oglu Ahmed mahdûmu Mehmed, Mustafa oglu
Dursun, mahdûmu Hasan, ibrâhim oğlu Hasan, birâderi Hamid, Musa oglu Mustafa,
birâderi Cemâl, Mihral[i] oglu Ziya, Ahmed oglu Yusuf, birâderi Yakub, mahdûmu
Mehmed, Seyho oğlu Mustafa, birâderi ismâil, digeri Rıza, digeri ismâil, Mamo oglu
Mehmed, birâderi Ârif, Hasan oğlu Latif, Osman oğlu Mecnun, birâderi Şerif, birâderi
Mehmed, birâderi Sedad, Hasan oğlu Hüseyin, Altın oğlu Musa, kerîmesi Sebile,
gelini Hünkar, hemsîresi Fâtıma, hemsîresi Âyişe, gelini Ana Hanım, Ahmed kerîmesi
Sultan, diğeri Hadîce, kerîmesi Esme, Nâdir zevcesi Melek, digeri Nâciye, mezkûr
Ermeni çetesi tarafından balta, kursun, süngü ile öldürülmüsdür.
S [soru]- 4- Ermeniler, Müslümanların mal ve eşyasını gârât ve yağma etmişler
midir ve ne zaman ve kimin malını almışlardır? Alan Ermeniler kimlerdir ve hangi
çeteye mensûbdur?
C [cevab]- 4- Sarıkamıs ric‘atinde bâlâda zikretdigimiz Ermeni çetesi tarafından
mal ve esyalarımızı gârât ve yağma olundu. iki bin manda, öküz, inek, beş bin koyun
ve keçi, yüz esb, üç bin somar (?) buğday, iki bin somar (?) arpa, üç bin liralık zîynet
esyası, küpe, kemer, bilezik ve sâ’ire, iki bin lira nakit para yağma ve yüz on ev dahi
ihrâk olunmusdur.
S [soru]- 5- ifâdeniz doğru mudur? Dinle, tasdîk ediniz.
C [cevab]- 5- Evet, ifâdemiz dogrudur. Zâyi‘âtımız bundan ibâretdir. Bir hilâf
olmadıgına vaz‘-ı imzâ eyleriz.
Fî 22/7/[13]35
A‘zâ
Burhan oglu Ahmed
A‘zâ
ibrâhim oglu Mahmud
A‘zâ
Yemen oglu Mehmed
A‘zâ
Resul oglu Bekir
Muhtâr
ismâil oglu Nâzım
İmâm
Sanamer karyesinden
Mehmed oglu Abdülhamid

1 sayfadan 1. sayfa Tüm zamanlar UTC + 3 saat
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/