• errufai.com
  • errufai.com
  • errufai.com
  • errufai.com

KUTSAL TOPRAKLAR

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBügün273
mod_vvisit_counterDün2185
mod_vvisit_counterBu Hafta8811
mod_vvisit_counterBu Ay26437
mod_vvisit_counterTüm Günler1347784

PEYGAMBER (SAV) EFENDİMİZ'IN  KABRİNE TÜNEL KAZILMASI

Hristiyan'lar Peygamberimizin mübarek vücudunu kabrinden kaçırıp Avrupa’ya getirmek üzere iki kişiyi görevlendirdiler Bu kişiler Müslüman kıyafetine bürünerek güya hac yapmak için yola çıktılar Peygamberimizi ziyaret etmek bahanesi ile de Medine’ye vardılar ve Mescid-i Nebi’nin kıble tarafında Peygamberimizin kabrine çok yakın bir eve yerleştiler

Peygamberimizin Korunması Bunlar namazlarını mescidde kılıp Peygamberimizin kabrini ziyaret ediyorlar, her sabah Bakî Kabristanına, Cumartesi günleri de Kuba Mescid’ine gidiyorlardı

Kılık kıyafetleri ve fakirlere yaptıkları yardımlarla halkın güvenini kazanmayı başaran bu kişiler, Peygamberimizin mübarek vücudunu kaçırmak için geceleri bulundukları evden Peygamberimizin kabrine doğru gizlice tünel kazmaya başladılar Buradan çıkan toprakları torbalara doldurarak kabirleri ziyaret bahanesi ile Bakî Kabristanına döküyorlardı Böyle devam ederek kazdıkları tünel Peygamberimizin kabrine iyice yaklaştı Peygamberimiz için çok büyük bir tehlike olan bu durumdan ise halkın haberi yoktu

İşte tam bu sırada, adaletli hükümdar olarak tanınan ve Haçlılara karşı başarılı savaşlar yapan ortaçağ İslam tarihinin parlak siması Selçuklu Atabeyi Nurettin Mahmut Zengi Aksungur (1146-1174) her zaman olduğu gibi yine bir gece teheccüd namazını kılıp yatmıştı ki, rüyasında Peygamberi-mizi gördü Peygamberimiz ona iki sarışın yüzlü adamı göstererek:

- “Ey Nurettin! Beni bunlardan kurtar” dedi

Gördüğü bu rüya üzerine feryat ederek uyandı Abdest alıp namaz kıldıktan sonra yattı Yine aynı rüyayı gördüYine feryat ederek uyandı

O gece aynı rüyayı üçüncü defa görünce kalktı ve iyi bir insan olan veziri Cemalettin Mavsili’yi yanına çağırdı, gördüğü rüyayı anlattı İstişare ederek Medine’ye gitmeye karar verdiler Kimseye duyurmadan hükümdar, veziri ile beraber yirmi süvari ve pek çok eşya ile Şam’dan yola çıktılar, gece gündüz devam ederek onaltı günde Medine’ye vardılar

Hükümdar, abdest alıp Mescid-i Nebi’ye girerek iki rekat namaz kıldı ve Peygamberimizi ziyaret etti Medine halkı hükümdarın yanına toplanmıştı

Vezir: “Hükümdar, Peygamberimizi ziyaret maksadıyla gelmiş, yanında da sizlere hediyeler getirmiştir Medineli-lerin isimlerini yazın!” dedi Onlar da bütün Medinelilerin isimlerini yazdılar Bu isimlere göre herkes gelip hükümdardan hediyesini almaya başladı Bundan maksat; Peygamberimizin, rüyada: “Beni bunlardan kurtar!” dediği o iki kişiyi tanıyıp tespit etmekti Bunun için hediyeleri hükümdarın huzuruna gelerek alıyorlar, bu esnada hükümdar gelenlere dikkatlice bakıyordu

Herkes hediyelerini aldı İsim listeleri bitti Fakat hükümdar bu gelenler arasında Peygamberimiz tarafından rüyada kendisine gösterilen iki kişiyi göremedi

Bunun üzerine:

“Hediye almayan kimse kaldı mı?” diye sordu Orada bulunanlar dediler ki:

“Kimse kalmadı Ancak Endülüs’ten gelen iki kişi var Onlar kimseden bir şey almazlar İhtiyaç sahiplerine çok sadaka vermektedirler”

Hükümdar onlarında yanına getirilmesini istedi O iki kişi de huzuruna getirildiler

Hükümdar onların rüyada kendisine gösterilen kişiler olduğunu tanıdı ve kendilerine nereli olduklarını sordu

Onlar da: “Biz Endülüs’ten hac maksadı ile geldik ve bu sene Peygamberimizin yakınında bulunmayı arzu ettik” diye cevap verdiler

Hükümdar, nerede kaldıklarını sordu Mescid’in yakınında olduklarını söylediler Hükümdar onlarla beraber evlerine gitti Evde süslü kitaplar ve değerli eşyalar gördü Bu arada halk, onların her gün oruç tuttuklarını, namazları Mescid’de kıldıklarını ve hiç bir dilenciyi boş çevirmedik-lerini söyleyerek bu iki kişiyi övüyorlardı

Nurettin Zengi odayı dolaştı ve burada yere serilen hasırı kaldırdı Baktı ki altında kazılmış bir tünel var Tünel ta Peygamberimizin kabrinin yanına kadar uzanıyordu Bunu gören halk mahcup olup başlarını önlerine eğdiler ve artık söyleyecek bir şey bulamadılar

Bunun üzerine hükümdar bu iki kişiyi sorguya çekti Onlar da gerçekten Müslüman olmadıklarını ve Peygamberi-mizin vücudunu buradan alıp ülkelerine kaçırmak için görevlendirildiklerini itiraf ettiler Bunu yapabilmek için derviş kıyafetine bürünerek halkı kandırdıktan sonra geceleri tünel kazmaya devam ettiklerini ifade ettiler ve:

“Peygamberin kabrine iyice yaklaştığımız gece gök gürültüsü ve şimşekler öyle bir sarsıntı meydana getirdi ki, sanki dağlar yerinden oynayacaktı Bundan fena halde korktuk ve sabahleyin de sizin geldiğinizi de haber aldık” dediler

Hükümdar, suçlarını itiraf eden bu kişileri idam etti Bu olaydan sonra Nurettin Zengi, Peygamberimizin kabrinin çevresinde derin hendek kazdırdı ve bu hendeği kurşun eriterek doldurdu

Böylece Kabr-i Saadet, çepeçevre kurşunla muhafaza altına alınmış oldu Bu olay Miladi 1162 yılında vuku bulmuştur.


 


www.errufai.web.tv

 

Bir Ayet

Sure: Kasas (28)
Ayet :21
   فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفاً يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ
28.Bunun üzerine (Musa) korku içinde çevresine bakınarak ve "Ey Rabbim, zalimlere karşı beni koru!" diye dua ederek oradan uzaklaştı.